Skład Zarządu Oddziału  Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu

wybranego w dniu 18 listopada 2017 r.

Tadeusz Witko   Prezes Zarządu

Piotr Pietrzyk           Wiceprezes

   Dariusz Bolechowski  Wiceprezes

Ewelina Denaka           Sekretarz

Adam Giet                     Skarbnik

         Grzegorz Jarzębski   członek zarządu

     Bogdan Stańczyk   członek zarządu

               Włodzimierz Wręczycki  członek zarządu

       Waldemar Kijewski  członek zarządu

  Zbigniew  Chałat  członek zarządu

Mariusz Kruk         członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Cezary Miodek    Przewodniczący

Maciej Przybył                 członek

Kamil Tangermann         członek

Dawid Krupa                    członek

Jan Ścigocki                       członek

Komisja Dyscyplinarna

Stanisław  Wolkiewicz   Przewodniczący

Jadwiga Pałka                              członek

Anna Kowalczyk    Wiceprzewodniczący

Marek Paterek                          Sekretarz

Jędrzej Janyk                                 członek

Skład Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu wybranego w dniu 17 listopada 2012 roku.

Stanisław Wolkiewicz      Prezes Oddziału

Tadeusz Witko                        Wiceprezes ds. organizacyjnych

Piotr Pietrzyk                          Wiceprezes ds. szkoleniowych

Ewelina Deneka                     Sekretarz

Adam Giet                                  Skarbnik

Dariusz Bolechowski         Członek Prezydium

Grzegorz Jarzębski              Członek Prezydium

Mariusz Kruk                          Członek Prezydium

Włodzimierz Wręczycki   Członek Prezydium

Dominka Joniec                      Członek Zarządu

Kaja Koszil                                 Członek Zarządu

Bogdan Stańczyk                   Członek Zarządu

Józef Banach                             Członek Zarządu

Marek Kopij                                Członek Zarządu

Waldemar Kijewski            Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Cezary Miodek        przewodniczący komisji

2. Ewa Gorgowicz     sekretarz

3. Bogdan Kulik        członek

4. Maciej Przybył     członek

Skład Komisji Dyscyplinarnej

1. Andrzej Rola              przewodniczący

2. Grzegorz Pawełek

3. Dominika Szotka

4. Stanisław Trzeciak

5. Marian Wolny