Statut, rozporządzenia i ustawy

STATUT OPOLSKIEGO WOPR

 

(w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 )

 

(w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 )

 

(w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286 )

 

(w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747 )

 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 )

 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857)

 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 – tekst ujednolicony)