Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzieli się o zasadach działania programu. Na zaproszenie Wojewody Opolskiego informacji o programie udzielili pan Michał Łóżak oraz Damian Ziólek pracownicy Biura programu FIO. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu Tadeusz Witko i Prezes MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle Piotr Pietrzyk.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji non-profit. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do udziału w Programie zaproszone są podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit

20180316150337_img-0306