Posiedzenie Zarządu MUKS WOPR

W dniu 14 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle. Zobowiązano członków Zarządu do przygotowania wniosków do nagród i stypendiów Prezydenta Miasta za wysokie wyniki sportowe w 2018 r. Omówiono zadania związane z przygotowaniem dokumentów związanych z konkursami na szkolenie młodzieży w 2019 r. Obrady prowadził Prezes Klubu Piotr Pietrzyk.

50055553_2005502789517798_6117324672766836736_n