Narada u Wójta Reńska Wieś

Pod przewodnictwem Wójta Gminy Reńska Wieś Tomasza Kandziory w dniu 28 maja odbyła się narada służb odpowiedzialnych za przygotowanie sezonu letniego na akwenie Dębowa. Omówiono stan przygotowań do otwarcia kąpielisk oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa na akwenie

narada uwójta