Zakończenie szkolenia ratowników WOPR w Januszkowicach

W dniu 31 lipca zakończyło się kolejne szkolenie na stopień ratownika wodnego oraz młodszego ratownika WOPR. Na stanicy WOPR Januszkowice nowi adepci ratownictwa wodnego otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika , a młodsi legitymacje członkowskie z wpisem o ukończeniu szkolenia wewnętrznego WOPR. Zaświadczenia wręczył Wiceprezes WOPR Województwa Opolskiego Tadeusz Witko. Instruktorzy Stanisław Wolkiewicz, Piotr Pietrzyk , Maciej Przybył i Zbigniew Chałat pogratulowali ratownikom uzyskania uprawnień oraz życzyli szczęśliwych wakacji

kurs r