Spotkanie u Wójta Reńska Wieś

W dniu 3 lutego w Urzędzie Gminy Reńska Wieś odbyła się narada poświęcona bezpieczeństwu na obszarach wodnych Gminy w 2020r. Omówiono podział zadań w realizacji programu letniego wypoczynku , w szczególności na akwenie Dębowa. Poszczególni zainteresowani przedstawili swój pogląd na szereg spraw , które należy rozpocząć i wykonać do czasu uruchomienia kąpielisk oraz zagospodarowania terenów wokół akwenu. Naradę prowadził Wójt Gminy Tomasz Kandziora, w której uczestniczyli przedstawiciele Gminy , WOPR Kędzierzyn Koźle, policji, wędkarzy , stowarzyszenia Koziołka oraz Pani sołtys sołectwa Dębowa. Z ramienia WOPR Kędzierzyn Koźle uczestniczyli Prezes Tadeusz Witko i Wiceprezes Piotr Pietrzyk. W trakcie narady Prezes WOPR podziękował kierownikowi Urzędu Panu Józefowi Franczykowi za wieloletnią współpracę w realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem akwenu Dębowa. Pan Józef przeszedł na zasłużoną emeryturę. Panie Józefie życzymy dużo zdrowia i samych dobrych dni

wójt renska8wójt renska1wójt renska2wójt renska4wójt renska6wójtrenska9