Posiedzenie komisji edukacji ,kultury i sportu Rady Miejskiej.

W dniu 25 lutego w Urzędzie Miasta Kędzierzyn Koźle odbyło się posiedzenie komisji edukacji, kultury i sportu Rady Miejskiej. Jednym z tematów była dyskusja o współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Kędzierzyn Koźle oraz ich pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Omówiono szereg spraw z którymi zmagają się działacze stowarzyszeń w celu realizacji swoich zadań statutowych. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Oddziału WOPR Tadeusz Witko oraz Prezes MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle Piotr Pietrzyk. W trakcie narady przyjęto do realizacji jeden z pomysłów woprowców by co roku organizować tzw bal sportowca, podczas którego wyróżniano by najlepszych działaczy społecznych i sportowców za osiągane wyniki w działalności sportowej i społecznej.

komisja1komisja2komisja4