Posiedzenie Zarządu MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle

W dniu 10 września odbyło się posiedzenie Zarządu MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle z sekcją żeglarstwa regatowego. Omówiono dotychczasowe szkolenie dzieci na Dębowej i w Januszkowicach. Opracowano program oraz kryteria doboru dzieci i młodzieży do dalszego szkolenia, z możliwością zdobywania patentów żeglarza

muks 10.09.20muks 10.09..20 2muks10.09.20 1