Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się podpisanie i przekazanie umów na wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych. Wśród 16 organizacji których złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione znalazł się WOPR Kędzierzyn Koźle. WOPR otrzymał dotację na wyposażenie sali szkoleniowej. Z ramienia WOPR umowę podpisali Prezes Tadeusz Witko i Wiceprezes Piotr Pietrzyk, a ze strony Urzędu Marszałkowskiego wicemarszałkowie Zbigniew Kubalańca i Antoni Konopka

 

 

 

urząd marszałkowski opoleurząd marszałkowski 1urząd mraszłkowski 3