Szkoła Przyjazna- Aktywni Błękitni.

PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpoczął wdrażanie programu< Szkoła Przyjazna Wodzie-Aktywni Błękitni> Program dedykowany jest uczniom szkół podstawowych na obszarze działalności RZGW w Gliwicach w roku szkolnym 2020/21. Głównym celem jest stworzenie sieci szkół,które we współpracy z uczniami oraz ich rodzicami, jak również nauczycielami i społecznością lokalną będą systematycznie działać na rzecz edukacji ekologicznej. Porozumienie o współpracy partnerskiej w realizacji programu podpisał z RZGW WOPR Województwa Opolskiego. Dyrekcje szkół z powiatu kędzierzyńsko kozielskiego i innych powiatów województwa opolskiego proszone są o zgłaszanie swojej współpracy do RZGW Gliwice tel.327774950. Ratownicy WOPR K-Koźle będą wspierać i pomagać szkołom w realizacji programu. Zapraszamy.
kropelka wopr