To był 2020r. w WOPR Kędzierzyn Koźle

Szanowni członkowie Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu i klubu sportowego MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle.
Kiedy 7 grudnia 2019 r. składaliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne , nikt nie spodziewał się że będziemy w 2020r. pracować w tak trudnych warunkach. Jeszcze początek roku przebiegał zgodnie z planem. Rozpoczęliśmy go mszą świętą w Azotach , za zdrowie ratowników i morsów. Odbył się się XVI spływ twardzieli rzeką Odrą z Roszowickiego Lasu do Koźla. Odbyliśmy spotkania organizacyjne u Wojewody Opolskiego, Prezydenta Miasta K-Koźla, Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie funkcjonowania sezonu letniego i całorocznej współpracy. W plebiscycie NTO i Marszałka Województwa Opolskiego na najpopularniejszego sportowca województwa opolskiego za 2019 r. Maciej Matyjasek zajmuje II miejsce. Wiceprezes Dariusz Bolechowski na szkoleniu w Nysie nabywa uprawnienia instruktora ratownictwa wodnego. Sekcje sportowego ratownictwa wodnego i pływania MUKS WOPR rozpoczynają normalne zajęcia. Odbywają się zawody pływackie w Zdzieszowicach. Ogłoszone zostały nabory na szkolenie ratowników wodnych , sterników motorowodnych. Byliśmy po rozstrzygniętych konkursach na szkolenie dzieci i młodzieży. Przychodzi I dekada marca i wdziera się do Polski covid 19. Stajemy przed trudnym zadaniem, co dalej. Zamknięte baseny , wstrzymane szkolenia . Rozpoczynamy pracę zdalną. Całe szczęście że Prezydent Miasta i Marszałek Województwa Opolskiego nie zamrażają wszystkich środków finansowych na funkcjonowanie działalności. Nadchodzi lato, władze centralne luzują trochę obostrzenia sanitarne, zobowiązując organizatorów szkolenia i wypoczynku letniego do wielu zabezpieczeń. Rozpoczynamy przygotowania do sezonu letniego, remontujemy sprzęt, wytyczamy kąpieliska. Udaje się wynegocjować i podpisać umowy na obsługę kąpielisk w Dębowej i Pietrowicach Głubczyckich . Na wysokości zadania stają Prezydent Miasta K-Koźla i Wójt Gminy Reńska Wieś gwarantują środki na kąpieliska w Dębowej. Wiele kąpielisk nie zostanie jednak uruchomionych. Rozpoczynamy szkolenie we wszystkich sekcjach MUKS na akwenie Dębowa / sportowe ratownictwo wodne, żeglarstwo/, oraz szkolenie ratowników wodnych i sterników motorowodnych. Zakupujemy termometry , maseczki, rękawice, płyny dezynfekujące. Uruchamiamy dyżury i patrole na Odrze, Dębowej , Januszkowicach oraz kąpieliska w Dębowej i Pietrowicach Głubczyckich. W międzyczasie bierzemy udział w wielu otwartych konkursach związanych z ratownictwem wodnym. Zyskujemy znaczne finanse na zakup sprzetu szkoleniowo ratunkowego z Fundacji Orlen i Marszałka Województwa Opolskiego. Przez okres letni ratownicy mają dużo pracy na kąpieliskach w Dębowej i Pietrowicach Gł. Patrolujemy na terenie Gminy i województwa tzw.dzikie zbiorniki wodne, gdzie wypoczywają mieszkańcy naszych aglomeracji. Kąpielisko w Dębowej odwiedza TVP Opole z programem „ o poranku” i wojsko z propagowaniem wojskowości. Udaje się przeprowadzić szkolenia na ratowników w Dębowej, Kietrzu, Strzelcach Opolskich i Dobrodzieniu , sterników motorowodnych w Koźlu i Dębowej oraz żeglarzy w Dębowej i Januszkowicach. Od września pracujemy pełną parą na krytej pływalni w K-Koźlu , realizując pełne zadania w sekcjach pływackich i sportowego ratownictwa wodnego. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej startujemy w Grand Prix Polski w Ostrołęce i mistrzostwach Polski w ratownictwie wodnym w Szczecinie ,osiągając bardzo dobre wyniki. Startując w konkursach ofert MUKS WOPR otrzymuje znaczne środki na działalność na lata 2020-2022, co gwarantuje stabilność pracy szkoleniowej. Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego remontujemy sprzęt i infrastrukturę socjalną , zakładamy monitoring na ośrodkach WOPR w Dębowej i Januszkowicach oraz wykonujemy salę szkoleniową. Przez cały rok mimo trudności covidowych dobrze układała się współpraca z władzami samorządowymi gmin i województwa , wędkarzami ,policją . Zarząd pracuje zdalnie , ograniczając spotkania do minimum. Zdalnie lub w warunkach „polowych” odbywa się szkolenie, podpisywanie umów , wręczanie nagród Prezydenta czy Marszałka. Mocno włączyliśmy się w przygotowywaniu do tworzenia europejskiego budżetu obywatelskiego na lata 2021-2023. Warunki epidemiologiczne spowodowały iż znacznie ograniczyliśmy korzystanie z obiektów WOPR , w szczególności dotyczy to morsów. W tych trudnym 2020r. dziękuję drużynom :Dębowa, Januszkowice, Leśnica Kietrz , Strzelce Opolskie, Odra, Blachownia, Cypel Dębowa oraz klubowi sportowemu MUKS WOPR za zrealizowanie wszystkich zadań statutowych , które były zaplanowane. Szczególne podziękowania dla ratowników WOPR : Grzegorza Jarzębskiego, Stanisława Wolkiewicza , Piotra Pietrzyka, Bogdana Stańczyka, Jędrzeja Janyka, Brygidy Śliwińskiej, Włodka Wręczyckiego, Dariusza Bolechowskiego, Filipa Filaka, Marka Paterka , Adama Gieta, Janusza Tyki , Mariusza Ogórczaka, którzy kierowali realizacją projektów zadaniowych. Podziękowania także dla wszystkich osób którzy włączyli się w pomoc w realizacji zadań , a było ich bardzo dużo . Wchodzimy w nowy 2021 r. z dużą ilością zadań, i na początek covid 19 znowu utrudnia działalność . Mamy plany i jesteśmy gotowi na walkę. Do Siego Roku.
Prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu Tadeusz Witko.
życzenia wopr 1szczecin20203kurs kietrzwojsko1ostrołeka 18orlenk3grand ostrołeka 13leśnica 1żeglarstwożeglarstwo 2misto mozliwoscimuks zarządżeglarstwo 1urząd marszałkowski opolestrzelcd opolskie kurs4orlen fundacjaplebiscyt ntozawody zdzieszowice3twardziele13spotkaniep3kurs pietrzykor;en debowa1strzelce opolskie kursnagrody umorlenk2HERB-OPOLSKIE-RGBspotkanie prezydent 2leśnicaprojekt muks3sala szkoleniowa2januszkowice drużynaregaty 6podpisanie umów2twardziele5komisja dyscyplinarna 1koksikfestyn dębowaorlen debowa2sala szkoleniowa