Spotkanie u wójta Gminy Reńska Wieś.

W dniu 22 stycznia w Urzędzie Gminy Reńska Wieś odbyło się spotkanie Wójta Gminy Tomasza Kandziory z kierownictwem Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu. Omówiono aktualny stan przygotowań do sezonu letniego na akwenie Dębowa. Zamierzenia Gminy co do poprawy infrastruktury kąpielisk i otaczającego terenu oraz potrzeby WOPR, w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w okresie letnim. WOPR reprezentowali Prezes Tadeusz Witko, Wiceprezes Piotr Pietrzyk oraz kierownik ośrodka Grzegorz Jarzębski

spotkanie u wojtas;otkanie u wojta1