Kurs na stopień ratownika wodnego OLESNO

Oddział Rejonowy WOPR w Kędzierzynie Koźlu rozpoczyna nabór na kurs ,na stopień ratownika wodnego. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela kierownik drużyny WOPR Olesno Kamil Tangermann tel.723 924 308. Kurs , w szczególności dla zainteresowanych z rejonu Olesna, Dobrodzienia , Kluczborka.
Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez WOPR Województwa Opolskiego, podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW.
PROGRAM SZKOLENIA ratownika wodnego
Regulamin organizacyjny szkoleń ratownika wodnego
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747)

kurs r