Nowi starsi ratownicy WOPR

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji, dwóch naszych kolegów Rafał oraz Marek uczestniczyli w szkoleniu centralnym na stopień Starszego Ratownika Wodnego organizowane przez Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W terminie 4 – 12 września w legendarnym Ośrodku Szkoleniowym Ratowników WOPR w Tamie. Walczyli ze swoimi słabościami, zimnem, zmęczeniem psychicznym i fizycznym. Szlifowali swoje umiejętności ratownicze już te posiadane jak i zdobywane nowe. Potężna lekcja ratownictwa, pokory, test siły charakteru 🔥 Poznani ludzie z całej Polski z taką samą pasją do ratownictwa wodnego, przyjaźnie na całe życie. Po uzyskaniu wyników pozytywnych z egzaminów praktycznych i teoretycznych w dniu wczorajszym zostały nadane im stopnie Starszego Ratownika Wodnego przez Prezesa ZG WOPR Paweł Błasiak❗
Dziekujemy kadrze instruktorskiej za przekazaną wiedzę i pokazanie nowego spojrzenia na ratownictwo ❗
Szczególne podziękowania dla :
Opiekuna, Instruktor WOPR Justyna Merz
Kadry szkoleniowej
Instruktorów Wykładowców WOPR
Dariusz Krawiec oraz Sebastian Tumiłowicz
Instruktorów WOPR
Bartosz Janiszewski oraz Adrianna Błasiak
leśnica drużynaleśnica drużyna1