Posiedzenie Zarządu WOPR Kędzierzyn Koźle

W dniu 18 września na stanicy WOPR Dębowa odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu. Członkowie Zarządu wspólnie z kierownikami drużyn, przedstawicielami Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Rewizyjnej ocenili miniony sezon letni. Sezon należy uznać za udany . Brak utonięć i większych zdarzeń to zasługa trudnej pracy ratowników na wszystkich kąpieliskach w rejonie. Trójka ratowników za duży wkład pracy w rozwój infrastruktury w Dębowej i Januszkowicach , Grzegorz Jarzębski, Zenon Delmanowicz i Janusz Delmanowicz otrzymali podziękowania i symboliczne statuetki. Ponadto Zarząd postanowił wyróżnić kierowników zespołu ratowników Alicję Lisowską, Aleksandrę Tkacz, Filipa Filaka i Daniela Krzyszczaka za dobre kierowanie pracą ratowników. Zatwierdzono plan pracy do końca roku.

zarząd wopr 09zarząd wopr 091zarząd wopr092zarząd wopr092