Znowelizowane przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

UWAGA – zmiana przepisów ‼️
Jutro wchodzą w życie znowelizowane przepisy Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W związku z tym ukazały się przepisy wykonawcze w postaci Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, którego postanowienia wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 r.‼️
W związku z powyższym, od jutra osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym określonych w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia przestają spełniać warunki definicyjne ratownika wodnego określone w ustawie i nie mogą być zatrudniane‼️ na pływalniach, kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.