Dodatkowe szkolenie KPP

Komunikat WOPR Kędzierzyn Koźle. Dodatkowe szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Rozpoczęcie 28.05,kolejne terminy 29.05,1,2,3,4,5 czerwiec.Egzamin R-KPP 5 .06. Koszt KPP _800,00 zł, R-KPP -400, oo zł. Zgłoszenia email wopr1974@wp.pl do 22 maja. Konto do wplat nr. 36 1020 3714 0000 4802 0094 1542.