Młodszy Ratownik WOPR drużyna Leśnica

W dniu 24 lipca w stanicy WOPR Januszkowice zakończyło się szkolenie na stopień ratownika młodszego WOPR. Kilkunastu adeptów szkolenia z drużyny WOPR Leśnica otrzymało legitymacje z adnotacją o uzyskaniu stopnia młodszego ratownika WOPR. Uprawnienia wręczali Wiceprezes WOPR Województwa Opolskiego Tadeusz Witko oraz instruktor WOPR Piotr Pietrzyk i instruktor ratownictwa wodnego Zbigniew Chałat. W uroczystości ślubowania uczestniczyli rodzice nowych ratowników WOPR.