Zakończenie szkolenia sternika motorowodnego EBO II runda.

W dniu 7 sierpnia na stanicy WOPR Dębowa zakończyło się szkolenie II grupy na patent sternika motorowodnego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego . Program pn”.Nie obca mi woda” realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przez OSP Mechnica Kamionka. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymali z rąk Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Grzegorza Dyjasa i sekretarza komisji Dariusza Krawca zaświadczenia o ukończeniu kursu. W ceremonii zakończenia kursu uczestniczył z ramienia wykonawcy zadania WOPR Kędzierzyn Koźle Prezes Oddziału Tadeusz Witko . Uczestnicy szkolenia wykazali się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Dziękujemy Piotrowi Zasadni za pomoc i zaangażowanie w organizacji szkolenia. W dniu 13 .08 kolejna grupa rozpoczyna szkolenie w ramach projektu. Zapraszamy.#https://www.opolskie.pl/# https://www.facebook.com/search/top?q=osp%20ksrg%20mechnica-kamionkahttps://www.facebook.com/WoprKedzierzynKozle/