Michał Tołoczko kierownikiem drużyny WOPR Odra Koźle.

Michał Tołoczko ponownie wybrany na kierownika drużyny WOPR Odra Koźle, pełnił będzie także obowiązki szefa grupy interwencyjnej . Powodzenia . Członkowie drużyny podsumowali działalność grupy i wybrali delegata na zjazd oddziału. Michał Tołoczko tel.513781164.