Marek Paterek kierownikiem drużyny WOPR Leśnica.

Członkowie drużyny WOPR Leśnica spotkali się by podsumować dotychczasową działalność . Mijający okres był bardzo bogaty w realizacji wielu inicjatyw. Od tego roku ponownie mogą korzystać z ośrodka szkoleniowego WOPR w Januszkowicach. Członkowie drużyny postanowili iż dotychczasowy skład zarządu drużyny będzie pracował w niezmienionym składzie. Kierownikiem drużyny jest Marek Paterek tel.504359890, zastępcą Patryk Machoń a skarbnikiem Rafał Dobrzyński. Zebrani wybrali także delegatów na zjazd oddziału