Kurs na ratownika wodnego zakończony EBO 2022.

W dniu 09 października w ośrodku szkoleniowym WOPR Dębowa zakończyło się szkolenie na stopień ratownika wodnego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego . Program pn”.Nie obca mi woda” realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przez OSP Mechnica Kamionka. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego w krytej pływalni i akwenie Dębowa otrzymali z rąk Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej Piotra Pietrzyka zaświadczenia o ukończeniu kursu. W ceremonii zakończenia kursu uczestniczył z ramienia wykonawcy zadania WOPR Kędzierzyn Koźle Prezes Oddziału Tadeusz Witko . Uczestnicy szkolenia wykazali się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Dziękujemy Bogdanowi Stańczykowi i Przemkowi Zającowi za przeprowadzenie szkolenia. Podziękowania dla Grzegorza Jarzębskiego za przygotowanie sprzętu szkoleniowego.#https://www.opolskie.pl/# https://www.facebook.com/search/top?q=osp%20ksrg%20mechnica-kamionkahttps://www.facebook.com/WoprKedzierzynKozle/