Posiedzenie Zarządu WOPR Kędzierzyn Koźle

W dniu 26 lutego odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu. Głównym tematem było przyjęcie planu pracy na 2023r. Wśród najważniejszych zadań będzie prowadzenie szkolenia na stopień ratownika młodszego WOPR , ratownika wodnego , sternika motorowodnego , kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przeprowadzenie akcji letniej w Dębowej, Głubczycach , Pietrowicach Głubczyckich. Ważnym zadaniem będzie realizacja programu „ Aktywni Błękitni” . W dalszym ciągu prowadzone będą prace remontowe infrastruktury WOPR i sprzętu ratunkowego. Najbliższym zadaniem będzie organizacja Grand Prix Polski w sportowym ratownictwie wodnym/ 13.05/ oraz udział w przedsięwzięciu „sztafety papieskiej „ / 2.04/. Na dzień 30.09 naszemu oddziałowi powierzono organizację 50 lecia WOPR Województwa Opolskiego wraz z wręczeniem dla organizacji sztandaru. Zarząd omówił tezy na najbliższy Zjazd WOPR Województwa Opolskiego/ 4.03/. W trakcie posiedzenia dokonano otwarcia galerii Prezesów Oddziału począwszy od powstania stowarzyszenia.