XVI Zjazd WOPR Województwa Opolskiego.

W dniu 4 marca w Opolu odbył się XVI Zjazd WOPR Województwa Opolskiego. Delegaci podsumowali mijającą 5 letnią kadencję , udzieli absolutorium ustępującym władzom oraz przyjęli założenia na następne lata. W trakcie obrad wybrano nowe władze WOPR Województwa Opolskiego. Prezesem wybrano ponownie Zbigniewa Szorca,Wiceprezesami zostali : Tadeusz Witko, Dariusz Krawiec i Jarosław Białochwałek , sekretarzem Mirosław Śliwiński. Ponadto w sklad Zarządu zostali wybrani: Bogdan Stańczyk, Piotr Pietrzyk, Michał Kunicki, Bartosz Janiszewski, Andrzej Szczerbowski, Andrzej Buchert, Dawid Białochwałek, Bogdan Wyczawski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Tyka – Przewodniczący, Mirosław Merz – z-ca Przewodniczącego, Jacek Król- sekretarz, Włodzimierz Wręczycki, Jerzy Pietraszko, Dariusz Bolechowski, Remigiusz Baron. Sąd Koleżeński będzie pracował w składzie: Sławomir Kożuszko – Przewodniczący, Marek Paterek, Mariusz Kruk, Mariusz Mazurkiewicz, Justyna Merz, Grzegorz Nosal, Andrzej Grochowiecki. Była to dobra kadencja w realizacji zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób wypoczywających nad wodami i należy ją kontynuować. Ponadto czekają nas obchody 50 lecia WOPR Województwa Opolskiego wraz z wręczeniem sztandaru dla organizacji wojewódzkiej. Obchody odbędą się 30 września w Kędzierzynie Koźlu.