Walne zebranie w PZMINW w Częstochowie

W dniu 10 marca w Częstochowie odbyło się walne zebranie członków zrzeszonych w Polskim Związku Motorowodym i Narciarstwa Wodnego okręgu nr 5. Delegaci ocenili działalność minionego okresu i wybrali delegatów na Zjazd Krajowy. Oddział Rejonowy WOPR w Kędzierzynie Koźlu / który jest zrzeszony w PZMINW/ reprezentował instruktor Mirosław Merz.