Kurs na stopień ratownika wodnego- Olesno zapisy.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH.Rozpoczynamy nabór na szkolenie przyszłych ratowników wodnych dla grup bez stopnia organizacyjnego i posiadających stopień MR WOPR uzyskany w poprzednich latach. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 16 lat.Zgłoszenia prosimy kierować do kierownika drużyny WOPR Olesno Kamila Tangermanna tel.723924308 lub email wopr1974@wp.pl do dnia 15.04.2023r. Informacje udzielane są w WOPR K-Koźle tel668682885. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości osób szkolenie zostanie przeprowadzone w rejonie Olesna.Zapraszamy też chętnych z rejonu Dobrodzienia.