Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR i ratownika wodnego.

Komunikat WOPR Kędzierzyn Koźle.Zarząd WOPR i Komisja Szkoleniowa ogłaszają nabór na szkolenie młodszego ratownika WOPR i ratownika wodnego. Zajęcia odbywać się będą w krytej pływalni i ośrodku szkoleniowym WOPR w Dębowej. Koszt szkolenia młodszego ratownika wynosi 440,00 zł. ratownika wodnego 1200,00 zł. , na podbudowie ratownika młodszego WOPR 760,00 zł. Uczestnicy szkolenia winni posiadać umiejętność pływania oraz ukończone dla MRW – 12 lat, dla RW – 16 lat. Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: wopr1974@wp.pl do dnia 15 kwietnia br. Informacji udzielają instruktor Piotr Pietrzyk tel.601959877 lub WOPR 668682885. Wpłaty za szkolenie należy uiszczać na konto 36 1020 3714 0000 4802 0094 1542. Zapraszamy .