Komunikat WOPR Kędzierzyn Koźle.Uruchamiamy zlecony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Pozostało jeszcze 2 wolne miejsca na kurs. Kto pierwszy ten lepszy. Szkolenie odbędzie się w dniach: 2 , 3 , 4, 5 , 10, 11 maja , 12 maja egzamin. Koszt 900,00 zł

.Recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 11,12 maja – koszt 400,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto : PKO BP o / KKoźle nr.36 1020 3714 0000 4802 0094 1542.

Zgłoszenia należy kierować email :wopr1974@wp.pl tel.668682885.