Zakończenie szkolenia KPP

W dniu 12 maja zakończyło się szkolenie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy . Kilkunastu ratowników po zaliczeniu egzaminu teoretycznego I praktycznego otrzymało tytuł ratownika. Wśród kończących kurs byli ratownicy z drużyny WOPR Olesno. Szkolenie przeprowadziła firma Resusmed z Kędzierzyna Koźla. Gratulujemy.