Zakończenie szkolenia ratownik wodny Olesno 2024r.

W dniu 24 maja w Krytej Pływalni w Oleśnie zakończyło się szkolenie na stopień ratownika wodnego. Kursanci zaliczyli egzamin praktyczny przed komisją egzaminacyjną. Ponadto Prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu Tadeusz Witko wręczył kursantom zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w dniu 12 maja. W ten sposób zakończono realizację umowy z Gminą Olesno o wyszkoleniu ratowników do budowanej pływalni odkrytej w centrum miasta, która ma być niebawem uruchomiona. Podziękowanie dla kierownika drużyny WOPR w Oleśnie Kamila Tangermanna za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia.