Scenariusz 40-lecia

 S C E N A R I U S Z

obchodów 40 lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kędzierzynie – Koźlu   w dniu 9 maja 2014 r. Dom Kultury Lech.

 

Prowadzący Andrzej Szopiński – Wisłą.

Godz. 18.00

Występ zespołu Pieśni i Tańca Komes z Kędzierzyna – Koźla.

Godz.18.20

Krótko metrażowy film Andrzeja Szopińskiego z działalności WOPR w Kędzierzynie – Koźlu

Godz.18.35

Prowadzący prosi o powstanie , a następnie prosi poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandaru na scenę. Muzyka marszowa\.

Poczet sztandarowy stanowią: Daria Rasińska , Aleksandra Dul, Grzegorz Pawełek

Poczet sztandarowy wstawia sztandar do stojaka, sam schodzi ze sceny.

Prowadzący w kilku słowach przedstawia cel dzisiejszej imprezy, a następnie przechodzi do powitania zaproszonych gości.

I.Pierwszy Zarząd

Stanisław Wolkiewicz, Piotr Pietrzyk , Bogusław Ziemkowski, Sławomir Kowalik ,Jan Łabynicz, Jerzy Kapłan, Brunon Fedyna .

II. Przedstawiciele władz samorządowych.

1.Brygida Kolenda Łabuś   – Poseł na Sejm

2.Tomasz Kostuś                   – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

3.Antoni Jastrzembski         – Wicewojewoda Opolski

4.Małgorzata Tudaj                 – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego

5.Piotr Jahn                                – Przewodniczący Rady Powiatu K-Koźle

6.Tomasz Wantuła                    – Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle

7.Wojciech Jagiełło                     – Przewodniczący Rady Miasta K-Koźle

8.Pweł Rams                               – Zastępca Prezydenta Miasta K-Koźla

11.Stanisław Krzaczkowski       – Przewodniczący rady Powiatu Głubczyckiego

12.Jan Krówka                             – Burmistrz Miasta Głubczyce

13.Tadeusz Goc                           – Burmistrz Miasta Strzelce Opolskie

14.Sylwester Lewicki                   – Burmistrz Miasta Olesno

15.Róża Koźlik                               – Burmistrz Miasta Dobrodzień

16.Sybila Zimermann                 – po Burmistrz Miasta Zdzieszowice

17.Andrzej Kasiura                       – Burmistrz Miasta Krapkowice

17.Marian Wojciechowski         – Wójt gminy Reńska Wieś

18.Krzysztof Ficoń                         – Wójt Gminy Bierawa

19.Alojzy Parys                               – Wójt Gminy Cisek

III.Prezesów, dyrektorów , kierowników pływalń , dyrektorów ośrodków sportowych i kulturalnych z Kietrza, Głubczyc, K-Koźla, Zdzieszowic, Krapkowic, Leśnicy, Strzelec Opolskich, Olesna, Dobrodzienia, Gogolina.

IV.Władze WOPR .

1.Jerzy Telak     – Wiceprezydent International Life Sawing Federation of Europa

2.Krzysztof Zbrojkiewicz   – Przewodniczący Głównej   Komisji Rewizyjnej WOPR

3.Kazimierz Żak               – Wiceprzewodniczący Komisji ds. odznaczeń ZG WOPR

4.Zbigniew Szorc                             – Prezes WOPR Województwa Opolskiego

5.Tadeusz Witko, Bolesław Kania – wiceprezesi WOPR Województwa Opolsk.

5.Maciej Zajączkowski -Prezes Śląskiego WOPR wraz ze sowimi ratownikami

6.Tadeusz Glinkowski – instruktor wykładowca i z ratownikami z Warszawskiego WOPR

7.Marek Fortuna                  – Z-ca Prezesa Brzeskiego WOPR

V.Mistrzowie świata, Europy i Polski w ratownictwie wodnym.

Wojciech Blechar, Mirosław Baran, Krzysztof Wabicz, Krzysztof Więckiewicz Anna Studzińska – Kurek, Anna Ball, Jolanta Szczęśniak, Aleksandra Dul,

VI.Witam przedstawicieli policji, straży pożarnej, urzędu żeglugi śródlądowej, firm współpracujących.

VII.Witam wszystkich przybyłych działaczy dawnych , obecnych i młodzież woprowską. Witam was wszystkich.

 

Prowadzący prosi Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu Stanisława Wolkiewicza o zabranie głosu.

Po wystąpieniu Stanisława Wolkiewicza prowadzący przystępuje do   ceremonii odznaczeń.

Prowadzący prosi przedstawicieli Zarządu Głównego WOPR Jerzego telaka, Krzysztofa Zbrojkiewicza , Kazimierza Żaka.

do wręczenia odznaczeń.

I.Uchwałą Komisji Odznaczeń Zarządu Głównego WOPR medale WOPR „za zasługi „ otrzymują:

1.Opolski Urząd Wojewódzki

2.Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle

3.Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu

4.Instytut Naukowo- Badawczy w Kamieniu Śląskim

5.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie – Koźlu

6.Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie – Koźlu

7.Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Opolu

Prowadzący prosi przedstawicieli do odbioru wyróżnien

II.Uchwałą Komisji ds. odznaczeń Zarządu Głównego WOPR „ Medal 50 lecia” otrzymują:

1.Brygida Kolenda –Łabuś – posłanka na Sejm

2.Paweł Rams                       – Zastępca Prezydenta Miasta K-Koźle

3.Krzysztof Deneka             – Ratownik WOPR.

III.Uchwałą Zarządu Głównego WOPR odznakę Błękitny Krzyż WOPR otrzymują:

1.Jerzy Kłeczek – Dyrektor MOSiR w Gogolinie

2.Gerad Kurzaj – Dyrektor w Cewe Color w K-Koźlu

3.Henryk Hadasik – Dyrektor Cewe Color w K-Koźlu

4.Mateusz Bajer   – Przedsiębiorca w K-Koźlu

5.Mirosław Czernysz   – Dyrektor Gimnazjum w Zdzieszowicach

6.Mariusz Mielczarek – Prezes Koła Wędkarskiego Reńska Wieś

7.Jan Minkner – Redaktor Naczelny Radia Opole

8.Zofia Kozina-Oloś – Prezes Opolskiego Związku Pływackiego

9.Andrzej Szopiński Wisła – Prezes Telewizji Miejskiej w K-Koxlu

10.Marian Wojciechowski – Wójt Gminy Reńska Wieś

 

IV.Decyzją Komisji odznaczeń Zarządu Głównego WOPR „ Medale za Zasłgi dla WOPR otrzymują:

1.Stanisław Wolkiewicz

2.Piotr   Pietrzyk

3.Sławomir Wawer

 

V.Decyzją Komisji Odznaczeń Zarządu Głównego WOPR „złotą odznakę WOPR za zasługi z wieńcem laurowym „ otrzymują:

1.Tadeusz Witko

2.Ewelina Deneka

3.Marek Kłos

4.Marek Kopij

5.Bogdan Kulik

6.Stefan Rozmus

7.Sławomir Kowalik

8.Jan Breischeidel

9.Jadwiga Pałka

 

VI.Decyzją Komisji ds. odznaczeń Zarządu Głównego WOPR „ złotą odznakę WOPR za zasługi z liściem laurowym otrzymują:

1.Cezary Miodek

2.Andrzej Rola

3.Maciej Przybył

4.Wiesław Fąfara

5.Agata Rachowicz

6.Katarzyna Kempa

7.Marian Wolny

8.Bogdan Stańczyk

9.Jerzy Kapłan

10.Grzegorz Jarzębski

11.Krzysztof Deneka

12.Hanna Żmuda

 

VII.Decyzją Komisji ds.odznaczeń Zarządu Głównego WOPR „ złotą honorową odznakę WOPR „ otrzymują:

1.Aleskandra Dul

2.Daria Szydłowska –Smętek

3.Mariusz Kruk

4.Mariusz Ogórczak

5.Mirosław Nalepa

6.Agnieszka Wolff

7.Waldemar Kijewski

8.Rafał Brzozowski

 

VIII.Decyzją Komisji ds. Odznaczeń Zarządu Głównego WOPR” Srebrną honorową odznakę WOPR „ otrzymują:

1.Ewa Gorgowicz

2.Krzysztof Trzeciak

3.Kamil Tangermann

4.Krzysztof Kałuża

IX.Decyzją Komisji ds.odznaczeń Zarządu Głównego WOPR” brązową honorową odznakę WOPR „ otrzymują:

1.Ewa Szota

2.Martyna Gaworska

3.Marlena Porańska

4.Daria Rasińska

5.Zuzanna Suder

6.Dominika Joniec

7.Tomasz Trzop

8.Miłosz Joniec

9.Ginter Wenert

10.Jędrzej Janyk

11.Aleksander Tylus

12.Michał Polak

13.Tomasz Banach

14.Przemysław Adamczyk

15.Łukasz Rybak

16.Radosław Sierny

17.Damian Zając

18.Tomasz Jemielita

19.Przemysław Zając

20.Jakub Federewicz

21.Grzegorz Pawełek

22.Mateusz Wiśniewski

23.Stanisłąw Franus

24.Łukasz Konik

25.Sławmir Wilkowski

26.Brygida Śliwińska

27.Bolesław Śliwiński

28.Anna Giżyńska

29.Anna Stępień

30.Artur Moszyk

 

Prowadzący prosi przedstawicieli WOPR Województwa Opolskiego do wręczenia odznaczeń Bolesław Kania, Mariusz Śliwiński

X.Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Opolu złotą odznakę „za zasługi dla WOPR Województwa Opolskiego” otrzymują:

1.Ewa Gorgowicz

2.Anna Kowalczyk

3.Jolanta Szczęśniak- Bieniasch

4.Aleksandra Dul

5.Daria Szydłowska –Smętek

6.Małgorzata Jurczyga

7.Anna Studzińska –Kurek

8.Agata Rachowicz

9.Gabriela Breischeidel

10. Krzysztof Zbrojkiewicz

10.Tadeusz Glinkowski

11. Kazimierz Żak

12. Grzegorz Pawełek

13. Krzysztof Kałuża

14.Stanisąłw Dutka

15.Ludwik Pietrzyński

17.Andrzej Rola

18.Sławomir Wawer

19.Sławomir Kowalik

20.Janusz Jurczyga

21.Stefan Rozmus

22.Marek Kołtun

23.Marek Duchnowicz

24.Marek Kłos

25.Waldemar Nykiel

26.Ryszard Tatarczuk

27.Krzysztof Więckiewicz

28.Mirosław Czernysz

30.Sławomir Walento

31.Ryszard Tylek

32.Brunon Fedyna

33.Jan Łabynicz

34.Marek Walichowski

35.Jan Wyrobek

36.Adrian Wyrobek

37.Sławomir Korzuszko

38.Robert Pokora

39.Sabina Krubnik

40.Jan Buzo

41.Janusz Doluk

42.Stanisław Zajfert      

43.Wojciech Blechar

44.Beata Besowska

45.Grzegorz Radomski

46.Leszek Potoczny

47.Edward Altaner

48.Dariusz Bolechowski

49.Stanisłąw Trzeciak

50.Walter Szmidt

51.Tomasz Serniak                                                                                      

XI.Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Opolu srebrną odznakę” Za zasługi dla WOPR Województwa Opolskiego „ otrzymują:

1.Barbara Dymus

2.Katarzyna Balicka

3.Justyna Wolkiewicz Przerwa

4.Iwona Nowak

5.Magdalena Stańczyk

5.Elżbieta Żarska

6.Michał Sereda

7.Michał Tołoczko

8.Adam Giet

10.Krzysztof Chałat

11.Andrzej Breischeidel

12.Maciej Chojnacki

13.Stanisłąw Drużyński

14.Marian Hampel

15.Tomasz Kempa

16.Marian Wojciechowski  

17.Jan Zieliński

18.Zenon Delmanowicz

19.Janusz Delmanowicz

20.Krzysztof Radomski

21.Ireneusz Piskorski

22.Jan Białowąs

23.Kaja Koszil

24.Dominika Szotka                                                                                                

XII .Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Opolu brązową odznakę” za zasługi dla WOPR Województwa Opolskiego „ otrzymują:

1.Krystyna Szałas

2.Jadwiga Pilawa

3.Henryk Szałas

4.Andrzej Barszcz

5.Walter Porada

6.Dawid Tryla

7.Radosław Sereda

8.Ziemowit Owczarz

9.Paweł Matyjasek

10.Wojciech Nylec

11.Marek Przybylski

12,Sebastian Szewczyk

13.Maciej Wójt

 

XIII.Decyzją Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu” odznakę 40 lecia WOPR w K-Koźlu” otrzymują:

1.   Pierwszy Zarząd

2.Piotr Pietrzyk

3.Bogusław Ziemkowski

4.Sławomir Kowalik

5.Jan Łabynicz

6.Jerzy Kapłan

7.Brunon Fedyna

8.Stanisłąw Wolkiewicz

II seria

9.Zbigniew Szorc

10.Zygfryd Gleaser

11.Tomasz Wantuła

12.Bogdan Głowacki

13.Bolesław Kania

14.Zbigniew Radomski

15.Maciej Zajączkowski

16.Bogdan Balawender

17.Janusz Rochowiak

18.Adam Radliński

19.Ryszard Sielski

20.Wiesłąw Zagórowski

Seria trzecia

21.Tadeusz Witko

22.Włodzimierz Wręczycki

23.Waldemar Kijewski

26.Marian Wolny

27.Bogdan Kulik

28.Kaja Koszil

29.Ewelina Deneka

30.Dariusz Bolechowski

32.Mariusz Kruk

32.Ewa Gorgowicz

33.Cezary Miodek

34.Józef Banach

35.Bogdan Stańczyk

36.Grzegorz Jarzębski

37.Adam Giet

38.Marek Kopij

39.Andrzej Rola

40.Maciej Przybył

Seria czwarta

 

42.Anna Studzińska Kurek

43.Wojciech Blechar

44.Krzysztof Wabicz

45.Jolanta Szczęśniak

46.Sabina Krubnik

47.Krzysztof Więckiewicz

48.Aleksandra Dul

49.Mirosłąw Baran

50.Beata Besowska

51.Tomasz Kempa

52.Daria Szydłowska Smętek

53.Ryszard Tatarczuk

54.Elżbieta Żarska

55.Stanisłąw Zajfert

56.Agnieszka Wolff

Seria piąta

56.Jadwiga Pałka

57.Ewa Hałambiec

58.Marek Fortuna

59.Mirosłąw Merz

60.Krzysztof Deneka

61.Stanisłąw Dutka

62.Zbigniew Zagórski

63.Wojciech Waśniowski

64.Dariusz Statkiewicz

65.Janusz Tyka

66.Mariusz Ogórczak

67.Kamil Tangerman

68.Mirosław Nalepa

69.Adrian Wyrobek

70.Jan Wyrobek

71.Walter Szmidt

72.Edward Altaner

73.Krzysztof kałuża

Seria szósta

74.Tadeusz Walewski

75.Krzysztof Chałat

76.Waldemar Chałat

77.Czesłąw Gomułka

78.Grzegorz Miodek

79.Jan Zieliński

80.Wiesłąw Kwinta

81.Michał Kacperczyk

82.Agnieszka Hurnik

83.Grzegorz Jaskulski

84.Anna Ball

Prowadzący przekazuje głos dla Zbigniewa Szorca Prezesa WOPR Województwa Opolskiego.

 

XIV.Prowadzący przedstawiciela odznaczonych o zabranie głosu\ do ustalenia kto to ma być.\

XV.Prowadzący prosi przedstawicieli o zabranie głosu, wg. kolejności zgłoszen.

XVI.Prowadzący prosi poczet sztandarowy o wyprowadzenie sztandaru.

XVII.Prowadzący prosi Prezesa Oddziału Stanisława Wolkiewicza o zabranie głosu.

Prezes zaprasza uczestników akademii o przejście do Sali bankietowej Lech na wieczór wspomnień.

Prowadzący kończy akademię .