Przebieg uroczystości wręczenia sztandaru

Przebieg uroczystości  nadania sztandaru  dla Oddziału Rejonowego  Wodnego ochotniczego pogotowia Ratunkowego w Kędzierzynie – Koźlu  w dniu 23 czerwca  2012 r.  Dom Kultury Koźle.

Godz.14.00

Występ zespołu młodzieżowego  Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie – Koźlu  około 12 min.

godz. 14.00 – 14.20 (I część artystyczna)

  1. Spin „ Greaselightning”
  2. Spin „We go together”
  3. Studio Piosenki MOK
  4. Spin  (układ z gwiazdami)
  5. Studio Piosenki MOK
  6. Spin „Roboty”

 

Prowadzący        Bogdan Głowacki –przedstawia się    –    wita w paru słowach zebranych :                                                                                                                           W imieniu gospodarza terenu , Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla  Tomasza Wantuły  serdecznie witam przybyłych  na dzisiejszą uroczystość  gości , ratowników  oraz zespoły młodzieżowe Miejskiego Ośrodka Kultury w K-Koźlu, które swoją obecnością  upiększą  nam dzisiejszy dzień  –             Nadania sztandaru   Oddziałowi Rejonowemu Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia Ratunkowego    w Kędzierzynie – Koźlu

Prowadzący prosi wszystkich o powstanie – do  hymnu państwowego

Po  odśpiewaniu hymnu państwowego,  prowadzący podaje komendę:

Po hymnie,  proszę usiąść.

Prowadzący  prosi  Wiceprezesa Oddziału Rejonowego WOPR w K-Koźlu  Tadeusza Witko  o zabranie głosu.

Wita gości przybyłych na uroczystość : lista gości stanowi  załącznik.

Prowadzący  dziękuje Wiceprezesowi i prosi o zabranie głosu Prezydenta Miasta Tomasza Wantułę.

Prezydent  przedstawia  ideę  ufundowania sztandaru dla Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu.

Prowadzący prosi   Wiceprezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu Piotra Pietrzyka  o zabranie głosu \  wystąpienie  \.

Prowadzący prosi Prezesa  Zarządu  Głównego  WOPR  Jerzego Telaka  o zabranie  głosu.

Prowadzący    prosi  poczet sztandarowy  na scenę. Wymienia  w kolejności członków  pocztu sztandarowego  , przedstawiając w skrócie ich  osiągnięcia  w życiu społecznym.

1.Anna   ( Studzińska) Kurek – drużynowa mistrzyni świata w ratownictwie wodnym oraz  indywidualna mistrzyni Polski w ratownictwie  wodnym

2. Grzegorz Pawełek   ratownik roku 2010 i 2011 w Kędzierzynie – Koźlu

3.Aleksandra    (  Dutkiewicz) Dul –  mistrzyni Polski w ratownictwie wodnym

Poczet sztandarowy ustawia się przy  ułożonym na stole  sztandarze.

Prowadzący uroczystość prosi Prezesa  WOPR Województwa Opolskiego  Zbigniewa Szorca  o ogłoszenie  aktu  nadania sztandaru:

Akt  nadania sztandaru  zostaje ogłoszony

Akt  nadania sztandaru Prezes WOPR Województwa Opolskiego wręcza  Prezesowi  Stanisławowi Wolkiewiczowi.

Prowadzący   wyczytuje Komitet Fundacyjny  sztandaru dla Oddziału Rejonowego WOPR w K-Koźlu- lista  komitetu  fundacyjnego

1.Prezydent Miasta  Kędzierzyna – Koźla                  – Tomasz Wantuła

3.Starosta  Powiatu  Krapkowice                               – Maciej Sonik

4.Starosta Powiatu Głubczyce                                    – Józef Kozina

5.Starosta Powiatu Strzelce Opolskie                        – Józef Swaczyna

6.Wicestarosta Powiatu Kędzierzyn – Koźle             – Gabriela Tomik

7.Starosta Powiatu  Olesno                                         – Jan Kus

8.Burmistrz Gminy Olesno                                           – Sylwester Lewicki

9.Burmistrz Gminy Kietrz                                              – Józef Matela

10.Burmistrz Gminy Głubczyce                                    – Jan Krówka

11.Burmistrz Gminy Krapkowice                                 – Andrzej Kasiura

12.Burmistrz Gminy Zdzieszowice                               – Dieter Przewdzing

13.Burmistrz Gminy Gogolin                                         – Joachim Wojtala

14.Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie                         – Tadeusz Goc

15.Burmistrz Gminy Dobrodzień                                   – Róża Koźlik

16.Wójt Gminy Reńska Wieś                                          – Marian  Wojciechowski

Następnie informuje  iż  herby miast powiatowych : Kędzierzyn – Koźle, Krapkowice,  Głubczyce,  Strzelce Opolskie ,  Olesno  oraz Gmin : Kędzierzyn – Koźle,  Reńska Wieś, Głubczyce, Kietrz,  Zdzieszowice, Krapkowice,  Gogolin, Strzelce Opolskie, Dobrodzień, Olesno  znalazły się  na rewersie sztandaru i stanowią wkład  tych powiatów i gmin  w nadaniu sztandaru .

Następnie prosi  pozostałe  osoby  o  podejście na scenę  i  wbicie symbolicznego gwoździa . lista  osób i firm fundatorów

17.Prezes  spółki z  o.o. Belmar                                     –  Kazimierz  Szymański

18.Prezes   Zarządu Petrochemia Blachownia             –  Jerzy  Wiertelorz

19.Prezes Zarządu PCC Synteza                                      – Adam   Basta

20.El Kol sc K-Koźle                                                      Ryszard Kraus ,Krzysztof Pipa

21.Złom Max      s.c.   K-Koźle                                          –   Mateusz i Łukasz Bajer

22.Makat Usługi Budowlane  K-Koźle

23. Firma Usługowa   Roman Świerk

24.Park Przemysłowy Blachownia                                  –  Kazimierz Kaliński

25.Zakłady Azotowe Kędzierzyn    SA  –  wiceprezes    – Sabina Nowosielska      

26.Brenntag Polska sp. z o.o.                – wiceprezes    – Marek Jarawka

27.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w K-Koźlu – dyrektor –Jarosław Świderski

28. Marek Grzyb,  Edward Gawron , Józef Banach, Cezary Miodek, Mariusz Kruk,  Piotr Pietrzyk, Stanisław Wolkiewicz , Tadeusz Witko.

Po wbiciu ostatniego gwoździa prowadzący prosi   Prezesa Oddziału Rejonowego  WOPR w  K-Koźlu  Stanisława Wolkiewicza  o wejście na scenę.

Następnie  prowadzący  prosi  przedstawicieli  Komitetu Fundacyjnego w osobach: Prezydent Miasta Kędzierzyna Koźla   Tomasz Wantuła ,                 Wójt Gminy Reńska Wieś  Marian Wojciechowski,      Prezes spółki z o.o. Belmar- Kazimierz Szymański

o wejście na scenę .

Prowadzący prosi  zebranych na sali o powstanie.

Prezydent Miasta w asyście  przedstawicieli Komitetu Fundacyjnego  bierze ze stołu  sztandar.

Prezes WOPR Oddziału Rejonowego  w Kędzierzynie – Koźlu  Stanisław Wolkiewicz  wychodzi na  środek  sceny . Następuje akt ceremonii  wręczenia sztandaru.  Prezydent   wręcza  sztandar  Stanisławowi Wolkiewiczowi.  Przed samym przejęciem sztandaru Prezes Wolkiewicz klęka na prawe kolano , ujmuje  narożnik  płata sztandaru  i całuje go. Prezydent Tomasz Wantuła  wygłasza sentencję:

Koleżanki i Koledzy   Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu  przekazuję Wam  Sztandar  Waszej Jednostki – jako symbol idei  prawego ratownika  WOPR  oraz znak  Waszej koleżeńskiej i organizacyjnej wspólnoty . Działając  i ratując pod nim , bądźcie wierni wyobrażeniom na tym sztandarze ujętym i kultywujcie najlepsze tradycje. Noście ten sztandar wysoko, doznawajcie pod nim wielu sukcesów i zadowolenia.

Prezes WOPR Stanisław Wolkiewicz   przyjąwszy sztandar  rozwija go , prezentuje  oba płaty  i podchodzi do pocztu sztandarowego  przyjmującego sztandar.

Chorąży  sztandaru  występuje  z szyku  , podchodzi do sztandaru , przyklęka  i całuje kraj sztandaru.

Prezes Oddziału  Stanisław Wolkiewicz  przekazując sztandar chorążemu  wygłasza  formułkę przekazania:

Przekazuję pod Waszą Straż  i opiekę  najcenniejszy symbol  naszej organizacji. Strzeżcie   go jak prawdziwego skarbu dla  nas i dla  potomnych.

Chorąży odpowiada :  Przyrzekamy go strzec.  Robi w tył zwrot  i wstępuje z sztandarem do szeregu.

Następuje ceremonia poświęcenia sztandaru.

Prowadzący prosi księdza  o  dokonanie ceremonii poświęcenia sztandaru.

Poczet sztandarowy  WOPR Oddziału Rejonowego  w Kędzierzynie – Koźlu  do poświęcenia  sztandaru wystąp.

Poczet  sztandarowy występuje przed front  zgromadzonych , a ksiądz profesor  Zygfryd Glaeser, ratownik WOPR   dokonuje  aktu poświęcenia .

Po poświęceniu  prowadzący  wydaje komendę  :  poczet sztandarowy  wstąp.

Po poświęceniu  sztandaru następuje ceremonia dokonania  odznaczeń. Listy odznaczonych stanowią załączniki

Prowadzący  odczytuje  listy  odznaczonych. Wręczenia odznaczeń  dokonują  przedstawiciele poszczególnych  rodzajów odznaczeń.

Prowadzący prosi Prezesa Zarządu Głównego WOPR  Jerzego Telaka   na scenę.

Decyzją  Prezesa Zarządu Głównego WOPR

Medal  50-lecia WOPR

otrzymują:

1.Tomasz Kostuś  – wicemarszałek województwa opolskiego

2.Tomasz Wantuła – Prezydent Miasta Kędzierzyna – Koźla

3.Ryszard Zembaczyński – Prezydent Miasta Opola

4.Dieter Przewdzing   – burmistrz Miasta I Gminy  Zdzieszowice

5.Marian Wojciechowski – Wójt Gminy Reńska Wieś

6.Wiesław Fąfara –  były Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle

7.Zbigniew Szorc  – Prezes WOPR Województwa Opolskiego

8.Stanisław Wolkiewicz – Prezes Oddziału Rejonowego  WOPR K-Koxle

Medale wręcza Prezes WOPR

 

Uchwałą   Komisji Odznaczeń  Zarządu Głównego WOPR  z dnia 4 czerwca 2012 r.

Odznakę  Błękitny   Krzyż WOPR  otrzymują

1.Wicemarszałek  Województwa Opolskiego     Tomasz Kostuś

2.Wicestarosta  Powiatu K-Koźle                         Gabriela  Tomik

3.Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej        Mariusz Przybylski

4.Prezes  Spółki z o.o. Belmar w K-Koźlu – Kazimierz Szymański

5.Prezes Zarządu  Petrochemia Blachownia – Jerzy Wiertelorz

6.Dyrektor Cewe Color  w K-Koźlu                         Gerard Kurzaj

7.Dyrektor  Cewe Color w K-Koźlu                       Henryk Hadasik

Medale wręcza Prezes WOPR

 

Brązowy  Medal  za Zasługi dla WOPR

1.Prezes  Oddziału Rejonowego WOPR w K-Koźlu  Stanisław Wolkiewicz

2.Wiceprezes  Oddziału Rejonowego WOPR w K-Koźlu   Tadeusz Witko

Medale wręcza Prezes WOPR

Zasłużony  Instruktor WOPR

1.Piotr Pietrzyk   – Kędzierzyn – Koźle

2.Maciej Przybył    – Krapkowice

Wyróżnienia wręcza Prezes Jerzy Telak

Prowadzący dziękuje Panu Prezesowi za wręczone medale

Prowadzący prosi na scenę  Zastępcę Prezesa WOPR Województwa Opolskiego  Piotra Pietrzyka  na scenę , celem wręczenia odznak  WOPR Województwa Opolskiego.

 

Zgodnie z decyzją komisji odznaczeń  WOPR Województwa Opolskiego :

Złotą  odznaką honorową WOPR Województwa Opolskiego

zostali odznaczeni

1.Józef Banach

2.Jan Buzo

3.Ewa Chałambiec

4.Ewelina Deneka

5.Krzysztof Deneka

6.Janusz Doluk

7.Aleksandra Dul

8.Bogdan Głowacki

9.Sabina Krubnik

10.Anna Studzińska Kurek

11.Jadwiga Pałka

12.Robert Pokora

13.Jolanta Szczęśniak

14.Stanisław Trzeciak

15.Marek Walichowski

16.Agnieszka Wojff

17.Stanisław Zajfert

18.Bogusław Ziemkowski

Srebrną  odznaką  honorową WOPR  Województwa Opolskiego

zostali odznaczeni:

1.Dariusz Bolechowski

2.Krzysztof Chałat

3.Waldemar Chałat

4.Wiesław Ćwirzeń

5.Stanisław Dutka

6.Ewa Gorgowicz

7.Małgorzata Jurczyga

8.Grzegorz Jarzębski

9.Jerzy Kapłan

10.Waldemar Kijewski

11.Tomasz Kempa

12.Marek Kłos

13.Marek Kołtun

14.Marek Kopij

15.Sławomir Kowalik

16.Mariusz Kruk

17.Cezary Miodek

18.Mirosław Merz

19.Waldemar Nykiel

20.Krzysztof Pipa

21.Anna Powierska

22.Grzegorz Pawełek

23.Andrzej Rola

24.Stefan Rozmus

25.Bogdan Stańczyk

26.Dariusz Statkiewicz

27.Tomasz Szczużewski

28.Dominka Szotka

29.Aleksander Tylus

30.Ginter Wenert

31.Elżbieta Wilk

32.Andrzej Szopiński Wisła

33.Włodzimierz Wręczycki

34.Adrian Wyrobek

 

Brązową odznaką  honorową WOPR  Województwa Opolskiego

zostali odznaczeni :

1.Przemysław Adamczyk

2.Czesław Gomułka

3.Jędrzej Janyk

5.Łukasz Konik

6.Dawid Król

7.Jarosław Kryś

8.Waldemar Kryś

9.Paweł Maliniak

10.Paweł Matyjasek

11.Karolina Mrozek

12.Mirosław Nalepa

13.Wojciech Nylec

14.Marek Paterek

15.Marek Przybylski

16.Maja Szczużewska

17.Tomasz Trzop

18.Maciej Wójt

 

Po zakończeniu ceremonii  odznaczeń  , prowadzący  poprosi osoby  chcące zabrać głos.

 

 

 

 

Występ  zespołów  młodzieżowych  Miejskiego Ośrodka Kultury.

(II część artystyczna)

  1. Ponk
  2. Studio Piosenki MOK
  3.  Ponk
  4. Studio Piosenki MOK

 

Po występie   Prezes  Oddziału  Stanisław Wolkiewicz   zabiera głos , dziękuje  wszystkim za przybycie i zaprasza  przed Dom kultury  na uroczystość przekazania  przez Prezesa Zarządu Głównego WOPR Jerzego Telaka   skutera wodnego wraz z platformą . Po ceremonii przekazania skutera   zaprasza wszystkich  na poczęstunek w holu Domu Kultury.

Po  przemówieniu Prezesa prowadzący   prosi publiczność o powstanie.

Prowadzący podaje hasło: Sztandar Oddziału Rejonowego  WOPR w Kędzierzynie – Koźlu wyprowadzić.

Poczet sztandarowy opuszcza salę , a prowadzący zaprasza  przed Dom Kultury na przekazanie skutera wodnego.

 

 

Przed  Domem Kultury  głos zabiera   Prezes Zarządu Głównego WOPR Jerzy Telak  informując o przekazaniu w użytkowanie  skutera  wodnego wraz z platformą  ratowniczą oraz  przyczepką podwoziówką. Klucze  przekazuje na ręce  Prezesa WOPR Stanisława Wolkiewicza  , Prezes Jerzy Telak oraz  Zastępca Prezydenta Miasta  K-Koźla  Paweł Rams.

Po przekazaniu kluczy  następuje poświęcenie  łodzi  przez  księdza  profesora  Zygfryda Glaesera.  Po poświęceniu  głos zabiera Prezes Stanisław Wolkiewicz , dziękując  i zaprasza  na poczęstunek.

Zakończenie  uroczystości.