Komitet Fundacyjny sztandaru dla Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu.

1.Prezydent Miasta  Kędzierzyna – Koźla                  – Tomasz Wantuła

3.Starosta  Powiatu  Krapkowice                               – Maciej Sonik

4.Starosta Powiatu Głubczyce                                    – Józef Kozina

5.Starosta Powiatu Strzelce Opolskie                        – Józef Swaczyna

6.Wicestarosta Powiatu Kędzierzyn – Koźle             – Gabriela Tomik

7.Starosta Powiatu  Olesno                                         – Jan Kus

8.Burmistrz Gminy Olesno                                           – Sylwester Lewicki

9.Burmistrz Gminy Kietrz                                              – Józef Matela

10.Burmistrz Gminy Głubczyce                                    – Jan Krówka

11.Burmistrz Gminy Krapkowice                                 – Andrzej Kasiura

12.Burmistrz Gminy Zdzieszowice                               – Dieter Przewdzing

13.Burmistrz Gminy Gogolin                                         – Joachim Wojtala

14.Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie                         – Tadeusz Goc

15.Burmistrz Gminy Dobrodzień                                   – Róża Koźlik

16.Wójt Gminy Reńska Wieś                                          – Marian  Wojciechowski

17.Prezes  spółki z  o.o. Belmar                                     –  Kazimierz  Szymański

18.Prezes   Zarządu Petrochemia Blachownia             –  Jerzy  Wiertelorz

19.Prezes Zarządu PCC Synteza                                     –   Basta

20.El Kol sc K-Koźle                                                      Ryszard Kraus ,Krzysztof Pipa

21.Złom Max      s.c.   K-Koźle                                          –   Mateusz i Łukasz Bajer

22.Matat Usługi Budowlane  K-Koźle

23. Firma Usługowa   Roman Świerk

24.Park Przemysłowy Blachownia                                  –  Kazimierz Kaliński

25.Zakłady Azotowe Kędzierzyn    SA  –  wiceprezes    – Sabina Nowosielska      

26.Brenntag Polska sp. z o.o.                – wiceprezes    – Marek Jarawka

27.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w K-Koźlu – dyrektor –Jarosław Świderski

28. Marek Grzyb,  Edward Gawron , Józef Banach, Cezary Miodek, Mariusz Kruk,  Piotr Pietrzyk, Stanisław Wolkiewicz , Tadeusz Witko.