Sztandar dla WOPR-u w Kędzierzynie – Koźlu

Ratownicy  wodni  rejonu kędzierzyńsko – kozielskiego  w dniu  23 czerwca 2012 r. obchodzili  swoje największe  dziejowe święto. Z rąk Prezydenta  Miasta Tomasza Wantuły  otrzymali od społeczeństwa  sztandar .Uroczystość odbyła się  w  odremontowanym  Domu Kultury  w Koźlu. Na uroczystość  przybyło ponad stu ratowniczek i ratowników oraz goście zaproszeni:  Posłanka  na Sejm  Pani  Brygida Kolenda Łabuś,  wicemarszałek województwa opolskiego  Pan Tomasz Kostuś , wicestarosta powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego Pani Gabriela Tomik, Prezydent Miasta K-Koźla Pan Tomasz Wantuła,  Z-ca Prezydenta  Miasta Paweł Rams, sekretarz Miasta Wiesław Księski, Burmistrz Zdzieszowic  pan Dieter Przewzdzing , Wójt Gminy Reńska Wieś Pan Marian Wojciechowski,  Przewodniczący  Rady Powiatu Piotr Jahn, Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Pani Elżbieta Czeczot,  dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej  Pan Mariusz  Przybylski,  wędkarze z ich prezesem  Marianem  Magdziarzem  na czele, przedstawiciele policji, obrony cywilnej , straży pożarnej. Władze woprowskie  reprezentował  Prezes Zarządu Głównego WOPR  Kol. Jerzy Telak , Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej  Kol. Krzysztof  Zbrojkiewicz , Prezes WOPR  Województwa Opolskiego  Zbigniew Szorc , fundatorzy sztandaru . Sztandar poświęcił   ksiądz profesor  Zygfryd Gleaser – ratownik WOPR. Uroczystość  uświetniły występy młodzieżowe  Miejskiego Ośrodka Kultury  w K-Koźlu \ zespół taneczny Spin i Ponk , członkowie studia piosenki\. Wielu byłych działaczy  i ratowników otrzymało odznaczenia i medale. Medal 50-lecia  otrzymali:  wicemarszałek  województwa opolskiego  Tomasz Kostuś,  prezydent miasta K-Koźla   Tomasz Wantuła,  były prezydent miasta K-Koźla  Wiesław  Fąfara,  burmistrz Gminy Zdzieszowice  Dieter Przewdzing , wójt Gminy Reńska Wieś  Marian Wojciechowski , Zbigniew Szorc , Stanisław Wolkiewicz.  Odznakę Błękitny  Krzyż WOPR otrzymali: Tomasz Kostuś, Gabriela Tomik, Mariusz Przybylski, Kazimierz Szymański,  Jerzy Wiertelorz, Gerard Kurzaj i Henryk Hadasik.   Brązowy medal za zasługi dla WOPR otrzymali: Stanisław Wolkiewicz  i Tadeusz Witko.  Wyróżnienie  zasłużony instruktor  WOPR   otrzymali  Piotr Pietrzyk i Maciej Przybył. Pełne listy wyróżnionych  znajdują  się na stronie  internetowej  WOPR K-Koźle.

W drugiej części  uroczystości  Prezes  WOPR  Jerzy Telak  oraz Prezydent Miasta K-Koźla przekazali  na ręce ratowników skuter wodny wraz  z platformą ratowniczą. Imprezę  zakończył piknik  przy stanicy WOPR w Dębowej.