Posiedzenie Zarządu WOPR województwa Opolskiego

Tadeusz Witko

Wiceprezesem  WOPR  Województwa Opolskiego

Stanisław  Wolkiewicz      – Członek Prezydium WOPR

Bogdan Stańczyk               – Członek Prezydium  WOPR

Bronisław Kisielewski      –  Członek Prezydium WOPR

Piotr Pietrzyk                    –  Członek Zarządu WOPR

Dariusz Bolechowski       –  Członek Zarządu  WOPR

W dniu  26 marca 2013 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu WOPR Województwa Opolskiego. W trakcie posiedzenia , na wniosek Prezesa Zbigniewa Szorca  wybrano Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego na kadencję 2013 – 2018 r. W  dziewięcio osobowym składzie Prezydium znalazło się czterech przedstawicieli naszego Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu Prezydium zostaną  przydzielone  zadania organizacyjne poszczególnym członkom Prezydium. Ponadto w skład Prezydium weszli: Bolesław Kania- wiceprezes  – Opole, Dariusz  Krawiec – wiceprezes – Opole, Mirosław  Śliwiński – sekretarz – Opole, Michał Kunicki – Opole.