Wojewódzki Zjazd WOPR w Opolu

W dniu  23 luty 13 r.  w Opolu odbył się  XIV  Zjazd  WOPR Województwa Opolskiego . Delegaci podsumowali ostatnią  pięcioletnią  działalność  i wybrali nowe władze i przyjęli program na następne lata.  Prezesem  na następną kadencję  wybrano  ponownie Zbigniewa Szorca.  W skład  Zarządu weszli: Stanisław Wolkiewicz, Piotr Pietrzyk , Tadeusz Witko,  Dariusz Bolechowski,  Bogdan Stańczyk, Bronisław Kisielewski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:  Mirosław Merz – Przewodniczący,  Mariusz Kruk – Wiceprzewodniczący, Włodzimierz Wręczycki. W skład Sądu Koleżeńskiego  weszli: Dominika Joniec i Waldemar Kijewski. Delegatem na Zjazd Krajowy został wybrany Stanisław Wolkiewicz.