IX Zjazd WOPR Oddziału Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

17 listopada 2012 r.  odbył się IX Zjazd  Sprawozdawczo- Wyborczy  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu . Delegaci  podsumowali  minioną kadencję  , która  wniosła nowe elementy  w pracy ratownictwa wodnego w regionie.  Reaktywowano wiele drużyn  WOPR, szczególnie w terenie, zorganizowano  spływ morsów  rzeką Odrą z Ostrawy do Szczecina,  przeprowadzono uroczystość  nadania  sztandaru dla Oddziału,  odbudowano bazę  sprzętową , odremontowano  stanicę WOPR Dębowa, urozmaicono  przebieg szkoleń dla ratowników. Wybrano nowe władze .  Prezesem  Oddziału  ,prawie jednogłośnie  na następną kadencję  został wybrany  instruktor WOPR  Stanisław Wolkiewicz.  W skład Zarządu weszli:  Tadeusz Witko, Piotr Pietrzyk, Ewelina Deneka,  Józef Banach, Dariusz Bolechowski, Adam Giet,  Grzegorz Jarzębski, Dominika Joniec, Mariusz Kruk, Waldemar Kijewski, Marek Kopij, Kaja Koszil,  Bogdan Stańczyk, Włodzimierz Wręczycki.  Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:  Cezary Miodek – Przewodniczący,  Ewa Gorgowicz, Krzysztof Deneka, Maciej Przybył, Bogdan Kulik.  Do Komisji  Dyscyplinarnej zostali wybrani : Andrzej Rola – Przewodniczący,  Grzegorz Pawełek, Dominika Szotka, Stanisław Trzeciak,  Marian Wolny.  Na Delegatów  na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego zostali wybrani:  Dariusz Bolechowski , Dominka Joniec, Waldemar Kijewski, Bronisław Kisielewski , Mariusz Kruk, Mirosław Merz, Piotr Pietrzyk, Bogdan Stańczyk, Tadeusz Witko, Stanisław Wolkiewicz, Włodzimierz Wręczycki. W trakcie obrad  zasłużeni działacze oraz osoby współpracuje  otrzymały medale, odznaczenia i upominki.  Medal 50 lecia WOPR został przyznany przez  Prezesa ZG WOPR dla:  Brygida Kolenda Łabuś, Paweł Rams, Zenona Kuś, Stanisław Górski, Joachim Kubilas, Jerzy Kłeczek, Piotr Pietrzyk, Tadeusz Witko, Ewelina Deneka, Krzysztof Deneka, Krzysztof Kałuża, Ryszard Tatarczuk, Cezary Miodek, Dariusz Bolechowski, Włodzimierz Wręczycki,  Mariusz Kruk, Adam Giet, Józef Banach, Stanisław Zajfert,Michał Kuś , Andrzej Rola. Złotą Regionalną Za Zasługi dla WOPR woj.. Opolskiego  Janusz Doluk, Ewa Hałambiec, Stanisław Zajfert, Jolanta Szczęśniak, Robert Pokora, Sabina Krubnik, Jan Buzo. Srebrną za Zasługi dla WOPR woj. Opolskiego :Waldemar Kijewski, Sławomir Kowalik, Ewa Gorgowicz, Waldemar Nykiel,  Krzysztof Pipa, Elżbieta Wilk, Andzrej Szopiński Wisła, Marian Wojciechowski, Tomasz Kempa .Brązową   Regionalną za Zasługi dla WOPR woj. Opolskiego:  Sebastian Szewczyk, Wojciech Nylec, Paweł Matyjasek, Łukasz Konik, Marek Przybylski, Maciej Wójt, Tomasz Trzop. Medal za powódź 2010: otrzymali : Krzysztof Kałuża, Krzysztof Deneka, Mirosław Merz, Grzegorz Pawełek, Tomasz Bednarek, Michał Tołoczko,  Przemysław Zając, Damian Zając, Fortunata Marczuk, Tomasz Jemielita.

Zjazd  przyjął regulaminy pracy Zarządu, Komisji Rewizyjne, Komisji Dyscyplinarnej  na następną kadencję  oraz program  działalności WOPR K-Koźle. Prezes Oddziału  oraz członkowie Zarządu otrzymali  absolutorium  za pracę minionej kadencji.