Komunikat WOPR Kędzierzyn Koźle

Komunikat WOPR Kędzierzyn Koźle.
Informuję wszystkich członków Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu iż biuro WOPR będzie czynne w dniu 21 grudnia / poniedziałek/ od godz.14.00 do 17.00. Prosimy o uregulowanie składek członkowskich na 2021 r. w wys.50,00 zł. Dotyczy to w szczególności ratowników wodnych pracujących od 2.01.2021 r. Dalsza praca biura uzależniona będzie od warunków epidemiologicznych i czynnej pływalni. Składki można opłacić przelewem na konto> PKO BP O/Kędzierzyn Koźle nr.361020 3714 0000 4802 0094 1542. Prezes Tadeusz Witko.