Kurs sternika motorowodnego.

W dniu 23 lipca w ośrodku szkoleniowym WOPR w Dębowej zakończyło się szkolenie na patent sternika motorowodnego. Uczestnicy szkolenia po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymało z rąk komisji egzaminacyjnej Aleksandy Janik i Dariusza Krawca zaświadczenia o ukończeniu szkolenia I zdaniu egzaminu.Zajecia prowadził instruktor Miroslaw Merz. Gratulujemy nowym sternikom.