Zebranie drużyny WOPR Leśnica.

W czwartek 27 lipca 2023 odbyło się spotkanie wyborcze naszej Drużyny 💁‍♂️Zgodnie z regulaminem co 3 lata wybieramy kierownika, jego zastępcę oraz skarbnika 😉Po omówieniu poprzednich 3 lat działalności, przywitaliśmy nowych członków, został omówiony regulamin oraz przedstawieni zostali kandydaci na poszczególne funkcje. Nasi ratownicy zdecydowali po przez głosowanie : Marek Paterek – kierownik Łukasz Chełmiński – zastępca kierownika Wojciech Osowski – skarbnik Dziękujemy za zaufanie, będziemy w dalszym ciągu rozwijać pasję do ratownictwa wodnego oraz zaszczepiać ją wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 🛟Ogromne podziękowania dla ustępujących z funkcji zastępcy kierownika Patryka Machoń oraz skarbnikowi Rafał Dobrzyński za dotychczasową działalność i oddanie na rzecz Drużyny 💙 Po oficjalnej części w tak licznym gronie nie mogło zabraknąć pogaduch, wymiany pomysłów oraz planów jakie mamy i co chcemy robić.